Taideterapia

– terapeuttinen taidetyöskentelyprosessi

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään monitaiteellista lähestymistapaa, eri taidetyöskentelymuotoja ja -menetelmiä jaksottaen tai samanaikaisesti. Keskeistä on taidetyöskentelyn avulla tapahtuva muodon antaminen tunteille ja ajatuksille, sekä omille kokemuksille. Taidetyöskentelyprosessissa keskitytään vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa, joka on valmista tuotosta tärkeämpää, vaikka taidetyöskentely voi tuottaa myös taiteellista laadukkuutta ja esteettistä elämystä.

Taideterapian toiminnallisuus, ei-sanallisen ilmaisun painottuminen, johon sisältyy koko prosessi, niin kuvan teko, kuin kuva ja kuvan tarkastelu, avaavat uusia näkökulmia.

Hipaisu taiteeseen – taideterapian keinoin

Ryhmätaideterapiassa korostuvat myös terapeuttinen vuorovaikutus ryhmän jäsenten kanssa, sekä toimintaan sisältyvä luovuus ja leikki voimavaroina.

Yksilötaideterapia antaa mahdollisuuden omien tunteiden, ajatusten, toiminnan ja kokemusten työstämiseen vuorovaikutuksessa taideterapeutin kanssa. Se on terapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus tapahtuu sekä sanallisen että kuvallisen ilmaisun avulla.

Taideterapian avulla on mahdollista pysähtyä miettimään ja tunnistamaan omaan elämään liittyviä seikkoja ja tapahtumia. Samalla on mahdollisuus saada kosketus omaan luovuuteen, ja sen kautta eheytyä ja voimistua.

Ryhmätaideterapia toteutuu avoimena ja ns. suljettuna ryhmänä Arvi Kariston katu 9 taidetilassa (13100 Hämeenlinna)

Avoimeen ryhmään voi osallistua yhden kerran tai useammin, teemat vaihtuvat eri ryhmäkerroilla.

Suljettu ryhmä toteutetaan prosessina, johon kuuluu 3 ryhmäkertaa, ma-ke, yhden kerran kesto 2 tuntia.

Yksilötaideterapian tapaamisetovat sovitusti kerran viikossa (90 min.) Arvi Kariston katu 9 taidetilassa (13100 Hämeenlinna) tai kotikäyntinä.  Ennen pitempiaikaista sitoutumista terapeuttiseen työskentelyprosessiin on mahdollista tavata 1–2 kertaa ja tutustua taidetyöskentelymuotoihin sekä yhteiseen työskentelytapaan.

Tiina-Katriina Mustonen, TtM, psyk.sairaanhoitaja, taideterapeutti, taiteilija