Taideterapia

Hipaisu taiteeseen

Mieltä virkistävä ryhmähetki, keskittyen omaan, sisäiseen mielenmaisemaan. Kurkistaen, kokeillen, leikillisen uteliaana, ohjatusti ekspressiivisen taideterapian menetelmiä soveltaen.

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään monitaiteista lähestymistapaa, eri taidetyöskentelymuotoja ja -menetelmiä jaksottaen tai samanaikaisesti. Taideterapiassa luova prosessi on valmista tuotosta tärkeämpää, vaikka taidetyöskentely voi tuottaa myös taiteellista laadukkuutta.

Taideterapian toiminnallisuus, ei-sanallisen ilmaisun painottuminen, johon sisältyy koko prosessi, niin kuvan teko, kuin kuva ja kuvan tarkastelu, avaavat ihmiselle uusia näkökulmia. Kuvan tekeminen merkitsee kontaktia omaan sisäisyyteen ja ympäristöön, jota syntyvä teos edustaa. Taiteellisen ilmaisun keskiössä on mielikuvien leikki.

Mustelanka
Mustelanka, akryyliväri
Monotypia / vedostus käsivoimalla
Akryylimaali