Taidetta ja toimintaa

Elämä on taidetta ja toimintaa

    –  luovuutta, oivalluksia ja elämyksellisyyttä 

Valokuvauksessa ja taidegrafiikassa, sekä muussa kuvataiteellisessa työskentelyssä, toiminnassa ja teoksissani hyödynnän mieltymystäni tarkastella ja ilmaista havaintoja, tunnelmia, värejä ja muotoja.

Grafiikan menetelmistä litografia, puupiirros, mokulito, fotoetsaus, avosyövytys sekä pehmeäpohja innostavat kokeilemaan ja kehittämään omaa työskentelyä.

Maalaan myös akryyliväreillä paperille, kankaalle, puulle ja muille sopiville pinnoille sekä teen sekatekniikalla installaatioita ja tekstiiliteoksia.

Ohjaan sovitusti monotypiatyöpajoja sekä fotoetsauskursseja tai muita taidetyöskentelyryhmiä. 

Terapeuttisten taideryhmien ohjauksessa hyödynnän ekspressiivisen taideterapian menetelmiä sekä pitkäaikaista työkokokemusta  ryhmien ohjauksesta ja ryhmätyöskentelyn opettamisesta.

Taideterapia tapaamissa toimin ekspressiivisen taideterapian menetelmiä sekä psykiatrisen sairaanhoitajan ammattiosaamista hyödyntäen.